FANDOM


Ruin planeten är en planet i Vintergatan. Planeten ligger 38 ljusår från Jorden. Planeten har en stor måne. Planeten var en gång i tiden bebodda av en intelligent ras ända tills rasen dog ut och civilisationen föll och nu återstår det bara några ruiner kvar av den blomstrade kulturen och på ruinerna finns det bland annat skriftspråket av folket. Under 2010 anländer "Rymdskeppet" till planeten och ungdomarna använder skytteln och landar på planeten och undersöker ruinerna och hittar några kvarlevor efter befolkningen bland ruinerna.

Folket påminde människo liknade ödla och kulturen motsvarade bronsåldern och ungdomarna plocka med sig några artfakter tillbaka till skeppet som ett minne och Svävar Observation Klot scanna språket och översatte språket. Det visades sig att folket dog ut av svält efter att det var en svår torka som minskade befolkningen.